Νηπιαγωγεία / Λάρνακα

AMERICAN ACADEMY LARNACA PRE-JUNIOR SCHOOL

ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:Αγγλική, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 2, Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ:Ίδρυμα Αποφοίτων Αμερικάνικης
Ακαδημίας, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ:Χρίστα Κάρσα Θεοδώρου


Είστε ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης;

Εμπλουτίστε την καταχώρισή σας!
  • Διευθυνση: Λάρνακα
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 24815400
  • Κατηγορίες: Νηπιαγωγεία
  • Κατευθύνσεις: