Νηπιαγωγεία / Λάρνακα / Αθηένου

Παιδική Πολιτεία Νάγια

ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:Ελληνική, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1, Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ:∆έσπω Γαβριηλίδου, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ:


Είστε ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης;

Εμπλουτίστε την καταχώρισή σας!
  • Διευθυνση: ∆ηµοκρατίας 6 , 7600, Αθηένου, Λάρνακα
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 2452328899528255
  • Κατηγορίες: Νηπιαγωγεία
  • Κατευθύνσεις: