Τι
 • Βρεφοκομικοί Σταθμοί
 • Θεραπευτικά κέντρα
 • Ιδιωτικά Σχολεία
 • Λογοθεραπευτές
 • Μελετητήρια
 • Μουσικές Σχολές
 • Νηπιαγωγεία
 • Παιδικοί Σταθμοί
 • Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες
 • Πολεμικές Τέχνες
 • Σχολές χορού
 • Φροντιστήρια
Που

Νηπιαγωγεία στην Λεμεσό

Κατάλογος όπου περιέχονται τα νηπιαγωγεία, ιδιωτικά και κοινοτικά, στην Λεμεσό με στοιχεία επικοινωνίας ανά σταθμό.

cat-icon Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 153 Ύψωνας, 153 Λεμεσός
cat-icon Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 13 4001 Μέσα Γειτονιά
cat-icon Μουσαίου 8, Άγιος Νεκτάριος 3090 Λεµεσός
cat-icon Κορωνίας 15 4042 Ποταµός Γερµασόγειας
cat-icon Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 1Α 3035 Λεµεσός
cat-icon Θεόδουλου Καλλίνικου 2 4106 Άγιος Αθανάσιος
cat-icon 4 Μονοβολικός 9ος ∆ρόµος Νο 65 4150 Kάτω Πολεµίδια
cat-icon Κώστα Χατζηκακού 16, Βιοµ. Περιοχή Αγ. Αθανασίου 4107 Άγιος Αθανάσιος
cat-icon Επαμεινόνδου Θηβαίου 4151 Κάτω Πολεμίδια