Έναρξη της υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ

28/07/2018

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), ολοκλήρωσε με επιτυχία την πενθήμερη εκπαίδευση των Συμβούλων Επαγγελματικής Καθοδήγησης στο πλαίσιο του έργου «Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)» ηλικίας 15 – 24. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τις 29 Μαΐου μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, υπό την επίβλεψη της ΥΣΕΑ. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν οι Σύμβουλοι Επαγγελματικής Καθοδήγησης και οι Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι που έχουν εργοδοτηθεί για την υλοποίηση του έργου.

Μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση περιλάμβανε την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των ατόμων ΝΕΕΤ στην Ευρώπη, κατάρτιση για τη χορήγηση και ερμηνεία του ψυχομετρικού εργαλείου «Άριστον – ΝΕΕΤ» και ενημέρωση από τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και κοινωνικούς εταίρους, που δραστηριοποιούνται ή εμπλέκονται ενεργά στο σύστημα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης της ομάδας στόχου.
Η ενημέρωση περιλάμβανε παρουσιάσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΥΣΕΑ, τα Δημόσια Εσπερινά Λύκεια και Δημόσιες Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.), το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ), τα Επιμορφωτικά Προγράμματα, την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠΠ, τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) του ΥΠΠ. Επίσης, οι Σύμβουλοι Επαγγελματικής Καθοδήγησης ενημερώθηκαν για τις υπάρχουσες νομοθεσίες και τη δεοντολογία που διέπουν την εξάσκηση του επαγγέλματος της Συμβουλευτικής στην Κύπρο.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας 15- 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας, ως μέτρο αντιμετώπισης της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα της ομάδας ατόμων ΝΕΕΤ.

Μέσω του έργου, θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων των ατόμων ΝΕΕΤ, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων/ερωτηματολογίων αξιολόγησης επαγγελματικού προσανατολισμού και σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική διαδικασία. Στη συνέχεια, οι συμβουλευόμενοι θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα καταγραφής στο σύστημα μηχανογράφησης ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ, σε 4.000 νέους σε όλη την Κύπρο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και έχει ως στόχο την ενίσχυση της προσφοράς Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησής σε 4000 άτομα ΝΕΕΤ, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου.
Η ΥΣΕΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού